Công Ty Tích Hợp Truyền Thông Net&Com

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Net&Com được thành lập từ năm 2007. Hơn 10 năm kinh nghiệm Tư vấn Triển Khai hệ thống ICT của khối ngành Hospitality. Net&Com mong muốn tìm kiếm nhân sự đồng hành cho quá trình phát triển mới của công ty.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN