VACS Chi Nhánh Đà Nẵng/Thừa Thiên Huế

GIỚI THIỆU CÔNG TY

VACS là công ty chuyên hỗ trợ trên lĩnh vực kiến trúc-xây dựng. Do vậy, bộ phận DTP của VACS cũng chú trọng vào các sản phẩm in ấn thuộc kiến trúc – xây dựng. Nói một cách đơn giản là nhận bản vẽ và nội dung từ các công ty kiến trúc – xây dựng, sắp xếp nội dung một cách hợp lý, vẽ hình minh họa, kiểm tra chính tả, cuối cùng hoàn thiện bản kế hoạch một cách hoàn hảo nhất.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN