Trung Tâm Sáng Tạo Microsoft Tại Đại Học Duy Tân

  • Trung Tâm Sáng Tạo Microsoft Tại Đại Học Duy Tân

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Trung tâm Sáng tạo Microsoft tại Đại Học Duy Tân đã chính thức được khai trường ngày 9/6/2014 tại địa chỉ số 03 Quang Trung (cơ sở mới của Đại Học Duy Tân). Đây là Trung tâm Sáng tạo Microsoft đầu tiên tại Đà Nẵng và Trung tâm thứ ba được thành lập tại VIệt Nam sau 2 Trung tâm ra đời và đi vào hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh và Huế.
Chúng tôi tạo ra những ứng dụng phần mềm tiên tiến. Với chúng tôi, trải nghiệm của người dùng đóng vai trò rất quan trọng. Là tập thể với đầy tính sáng tạo, chúng tôi sẵn sàng đối mặt với bất cứ thử thách nào. Tất cả các nhóm lập trình viên, thiết kế giao diện, quản lý dự án, tích hợp sản hẩm đều đang tích cực làm việc để tạo ra những sản phẩm với công nghệ tốt nhất. Bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi không?

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN