Trung Tâm Phát Triển Hạ Tầng Công Nghệ Thông Tin Đà Nẵng

Trung Tâm Phát Triển Hạ Tầng Công Nghệ Thông Tin Đà Nẵng

Địa Chỉ:
02 Quang Trung - Quận Hải Châu - Đà Nẵng.
Ngành nghề:
Đã Đăng:
2 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Trung Tâm Phát Triển Hạ Tầng Công Nghệ Thông Tin Đà Nẵng

Thư viện ảnh

Giới thiệu công ty

Mục lục

Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng (gọi tắt là Trung tâm) được thành lập ngày 13/12/2007 theo Quyết định số 9885/2007/QĐ-UBND và bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ tại các Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2011, ngày 24/8/2013 Quyết định số 5853/QĐ-UBND và ngày 29/01/2015 Quyết định số 634/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng. Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng là đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng có các chức năng, nhiệm vụ sau: 

  • Quản lý, vận hành Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng;
  • Quản lý vận hành hệ thống hạ tầng CNTT-TT thiết yếu nhằm phục vụ xây dựng chính quyền điện tử của thành phố, bao gồm: Mạng đô thị (MAN); Trung tâm dữ liệu (DC) và hệ thống mạng không dây (WIFI).