Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Sơn Hùng

  • Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Sơn Hùng

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Sơn Hùng tuyển dụng:

- Giáo viên dạy lý thuyết

- Giáo viên dạy thức hành lái xe ô tô 

- Nhân viên phòng đào tạo, giáo vụ

- Nhân viên phòng tổ chức, hành chính

Nộp hồ sơ trực tiếp tại: 90 Hải Phòng, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0905.380.548

 

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN