Tổ chức giáo dục FPT Đà Nẵng

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY
Năm 1999 thành lập FPT Aptech đào tạo lập trình viên Quốc tế, bước tiến đầu tiên của FPT vào lĩnh vực giáo dục, Năm 2004 thành lập FPT Arena đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện. Năm 2006 thành lập Đại học FPT, một bước tiến quan trọng trọng trong lĩnh vực giáo dục FPT. Năm 2009 thành lập FPT Greenwich nay là Đại học Greenwich Năm 2009 thành lập Viện Quản trị & Công nghệ FSB. Năm 2010 thành lập cao đẳng thực hành FPT Polytechnic đào tạo kỹ sư, cử nhân thưc hành. Năm 2017 thành lập Tiểu học, THCS FPT và BTEC, trường Tiểu học và THCS đầu tiên của FPT và cao đẳng quốc tế BTEC FPT. Năm 2019 thành lập Tiểu học, THCS - THPT FPT Đà Nẵng. Năm 2019 thành lập THPT FPT Cần thơ FPT Education đang mở rộng và phát triển hệ thống giáo dục các cấp học trên cả nước.