Tập Đoàn VN Japan

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tập Đoàn VN Japan tuyển dụng lao động phổ thông, công nhân đứng máy dệt may.

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

0 CÔNG VIỆC HẾT HẠN