Siêu Thị Cá Sạch

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Siêu Thị Cá Sạch tại 509 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Đà Nẵng được cấp giấy xác nhận và công bố sản phẩm của chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đầu tiên tại Đà Nẵng. Siêu thị với các sản phẩm như: tôm chì, cá bè chang, cá dìa, cá phèn, cá mú, cá bò… Các sản phẩm được cung cấp bởi 11 tàu cá của thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và hộ thu mua thủy sản Phạm Văn Khanh.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

2 CÔNG VIỆC HẾT HẠN