Siêu Thị Bảo Hiểm Zaloha Việt Nam (Bảo Việt Nhân Thọ)

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ Khu vực miền Trung

( Các loại hình Bảo hiểm gồm: BH ô tô-xe máy, BH tài sản, BH du lịch, BH cháy nổ…) cho cá nhân và Doanh nghiệp. Công ty Bảo Hiểm ZALOHA Việt Nam tuyển dụng các vị trí quan trọng sau;

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ Khu vực miền Trung

( Các loại hình Bảo hiểm gồm: BH ô tô-xe máy, BH tài sản, BH du lịch, BH cháy nổ…) cho cá nhân và Doanh nghiệp. Công ty Bảo Hiểm ZALOHA Việt Nam tuyển dụng các vị trí quan trọng sau;