Trung Tâm Văn Hoá Thể Thao Quận Sơn Trà

Trung Tâm Văn Hoá Thể Thao Quận Sơn Trà

Địa Chỉ:
02 An Trung 2, Sơn Trà, Đà Nẵng
Ngành nghề:
Kinh doanh, Ngành khác
Đã Đăng:
3 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Trung Tâm Văn Hoá Thể Thao Quận Sơn Trà

Giới thiệu công ty