• Obox Group

GIỚI THIỆU CÔNG TY

OBOX GROUP là Công ty startup trẻ chuyên về ngành POD tại Đà Nẵng được sáng lập vào năm 2017 bởi người điều hành CEO /Founder - anh Nguyễn Văn Quốc.

2 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

0 CÔNG VIỆC HẾT HẠN