Nông Sản Hải Vinh

Nông Sản Hải Vinh

Địa Chỉ:
số 5, Đường 33M, Phường Điện Thắng Trung, Điện Bàn, Quảng Nam
Ngành nghề:
Kinh doanh, Bán hàng, Nông - Lâm - Thủy Sản
Đã Đăng:
1 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Nông Sản Hải Vinh

Giới thiệu công ty

Mục lục

Cung cấp các mặt hàng nông sản, ngành hàng tạp hoá tổng hợp, siêu thị và minimart

Vị trí công ty