Nhôm Kính CK

  • Nhôm Kính CK

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Môi trường làm việc tốt, vui vẻ thoải mái, nâng cao tay nghề - Thời gian: giờ hành chính - Có chỗ ở tại xưởng, phụ cấp ăn trưa - Lương cao, nhiều ưu đãi 

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN