Nhà Máy Sản Xuất Nội Thất Việt Tinh

Nhà Máy Sản Xuất Nội Thất Việt Tinh

Địa Chỉ:
54 trường sơn, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Ngành nghề:
Lao Động Phổ Thông
Đã Đăng:
9 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Nhà Máy Sản Xuất Nội Thất Việt Tinh

Các công ty cùng ngành nghề tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Mục lục

54 trường sơn, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng