Nhà Hàng Hoàng Tín

  • Nhà Hàng Hoàng Tín

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Nhà Hàng Hoàng Tín tuyển dụng:

- Nhân viên sale

- Nhân viên phục vụ

Nộp hồ sơ trực tiếp tại: 12 Lê Hồng Phong, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0935 190 036

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

2 CÔNG VIỆC HẾT HẠN