Mobile City Đà Nẵng

  • Mobile City Đà Nẵng

GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Là kênh tuyển dụng trực tuyến, vieclamdanang.vn truyền tải các thông tin tuyển dụng việc làm  của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các vùng lân cận đến với người lao động. 

-Là đơn vị cung ứng nhân sự, chúng tôi mang đến cơ hội hợp tác và gắn bó giữa nhà tuyển dụng và ứng viên có nhu cầu xin việc làm. Với định hướng và mục tiêu ban đầu đặt ra, chúng tôi nỗ lực từng ngày nhằm hoàn thiện tốt hơn chất lượng dịch vụ, xây dựng và củng cố vững chắc vị thế,  thương hiệu của mình trên thị trường cung cầu nhân sự hiện nay.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN