Lotus Pizza

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Lotus Pizza tuyển dụng:

- Nhân viên phục vụ

- Nhân viên giao hàng

Nộp hồ sơ trực tiếp tại: 212 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng

2 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

0 CÔNG VIỆC HẾT HẠN