Hệ Thống Cửa Hàng Thực Phẩm La Bàn Food+

  • Hệ Thống Cửa Hàng Thực Phẩm La Bàn Food+

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Laban Food là một thương hiệu kinh doanh mảng thực phẩm, nông sản sạch thuộc Công ty cổ phần La Bàn Corp (Laban Corp) . Laban Corp đang quản lý các thương hiệu mạnh trong mảng tổ chức và kinh doanh dịch vụ du lịch ở Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam như La Bàn tour, Laban Go.

Laban Food (labanfood.com) ra đời với sứ mệnh đưa người nông dân Việt Nam đến gần với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong việc mua bán và phân phối sản phẩm nhanh hơn và chi phí rẻ hơn thông qua thương mại điện tử.

Laban Food lựa chọn các sản phẩm thực phẩm, nông sản sạch, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm đến với người tiêu dùng, để mỗi bữa ăn thật an toàn và hạnh phúc.

5 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

2 CÔNG VIỆC HẾT HẠN