Hệ thống Anh Ngữ Quốc Tế PoPoDoo

  • Hệ thống Anh Ngữ Quốc Tế PoPoDoo

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Hệ thống Anh ngữ quốc tế PoPoDoo được thành lập ngày 1/7/2007 tại Việt Nam với sứ mệnh trở thành tổ chức giáo dục Tiếng Anh trẻ em số 1 tại Việt Nam từ nghiên cứu, giảng dạy đến cung cấp chương trình, các thiết bị học tập tiếng Anh, tạo môi trường học tập Tiếng Anh toàn diện nhất cho trẻ em Việt Nam. Tại Đà Nẵng, PoPoDoo hiện có 5 chi nhánh.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

4 CÔNG VIỆC HẾT HẠN