Evergreen Labs

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Evergreen Labs là một công ty phát triển dự án xã hội và môi trường tập trung vào việc xây dựng các hoạt động kinh doanh có tác động tích cực. Những dự án của chúng tôi biến đổi cuộc sống và môi trường mà vẫn phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp quốc. Trong 4 năm qua, Evergreen Labs đã hoạt động tích cực và có dự án trong 4 lĩnh vực chính: nông nghiệp sạch (Doanh nghiệp xã hội HealthyFarm), quản lý rác thải (Dự án ReForm), Glassia sản xuất nước sạch trong chai thủy tinh không tạo ra rác thải và du lịch bền vững (Mạng lưới du lịch cộng đồng Việt Nam VCBT-N).