Công Ty Tổng PRUDENTIAL - Thành Phố Đà Nẵng

  • Công Ty Tổng PRUDENTIAL - Thành Phố Đà Nẵng

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY TỔNG PRUDENTIAL - TP ĐÀ NẴNG

TUYỂN DỤNG TƯ VẤN VIÊN (NV TƯ VẤN)

* THU NHẬP: Lương theo hoa hồng sản phẩm + thưởng doanh số

- Làm tốt mỗi tháng mức thu nhập có thể từ 10tr - 15tr

- Thưởng nóng các chương trình thi đua trong tháng

* THỜI GIAN LÀM VIỆC: Tự do, không làm ảnh hưởng đến công việc chính, phù hợp với những người đang cần thêm thu nhập

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN