Công ty TNHH Umi Châu Á

Công ty TNHH Umi Châu Á

Địa Chỉ:
164B Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Đà Nẵng
Ngành nghề:
Kinh doanh
Đã Đăng:
1 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công ty TNHH Umi Châu Á

Giới thiệu công ty

Vị trí công ty