Công Ty TNHH Tư Vấn CN Và CB Chất Lượng ViTEST

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận và Công bố chất lượng ViTEST được thành lập với mục đích cung cấp các dịch vụ tư vấn chứng nhận và đào tạo về các lĩnh vực quản lý chất lượng, tư vấn chứng nhận hợp chuẩn, tư vấn chứng nhận hợp quy, VietGAP trồng trọt chăn nuôi /GlobalGAP, ISO …nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp từng bước nâng cao năng suất, chất lượng. Qua đó mỗi doanh nghiệp có 1 nền tảng vững chắc phía sau tự tin vượt qua khó khăn thách thức, đứng vững trên thương trường trong nước và quốc tế, thương hiệu ngày một được khẳng định và tiến đến tương lai là hội nhập.

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

2 CÔNG VIỆC HẾT HẠN