Công Ty TNHH Thiết Bị và In Ấn Tài

Công Ty TNHH Thiết Bị và In Ấn Tài

Địa Chỉ:
Lô 53-54 đường Hói Kiếng 21, Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Ngành nghề:
In ấn
Đã Đăng:
2 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công Ty TNHH Thiết Bị và In Ấn Tài

Giới thiệu công ty

Mục lục

Lô 53-54 đường Hói Kiếng 21, Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng