Công Ty TNHH SG Sagawa

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty TNHH SG Sagawa là một công ty duy nhất trong các công ty nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam có giấy phép tổng hợp về các dịch vụ logistic: dịch vụ vận chuyển trong nước và quốc tế bằng đường hàng không, đường biển và đường bộ, dịch vụ kho bãi.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

2 CÔNG VIỆC HẾT HẠN