Công Ty TNHH MTVTM Và DVDL KIM NGÂN PHÁT

  • Công Ty TNHH MTVTM Và DVDL KIM NGÂN PHÁT

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY TNHH MTVTM VÀ DVDL KIM NGÂN PHÁT.
Văn phòng đại diện: SỐ 1 NGUYỄN ĐỨC TRUNG, THANH KHÊ, ĐÀ NẴNG

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 4/2019

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN