Công Ty TNHH MTV Xây Dựng EES

  • Công Ty TNHH MTV Xây Dựng EES

GIỚI THIỆU CÔNG TY

EESCons là nhà thầu tư vấn - xây dựng, cải tạo và bảo trì các công trình dân dụng và công nghiệp tại khu vực Miền Trung.

EESCons tuyển dụng Nhân viên văn phòng.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN