Công Ty TNHH MTV Xây Dựng EES

  • Công Ty TNHH MTV Xây Dựng EES

GIỚI THIỆU CÔNG TY

EESCons là nhà thầu tư vấn - xây dựng, cải tạo và bảo trì các công trình dân dụng và công nghiệp tại khu vực Miền Trung.

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

2 CÔNG VIỆC HẾT HẠN