Công Ty TNHH MTV Kim Trung Bảo

  • Công Ty TNHH MTV Kim Trung Bảo

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty TNHH MTV Kim Trung Bảo tuyển dụng nhiều vị trí làm việc tại công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, mức lương phù hợp năng lực và chế độ tốt dành cho nhân viên. 

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

12 CÔNG VIỆC HẾT HẠN