Công ty TNHH MTV Futagobim

  • Công ty TNHH MTV Futagobim

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Futagobim là một công ty chuyên về diễn họa 3D kiến trúc cho các công ty thiết kế kiến trúc Nhật Bản .Với môi trường làm việc chuyên nghiệp,tác phong Nhật Bản sẽ giúp nhân viện phát huy tối đa năng lục của mình.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

2 CÔNG VIỆC HẾT HẠN