Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Phước Tín Thành

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Phước Tín Thành

Địa Chỉ:
998 Trường Chinh, Cẩm Lệ
Ngành nghề:
Kinh doanh, Bưu chính viễn thông, Điện
Đã Đăng:
2 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Phước Tín Thành

Giới thiệu công ty

Mục lục

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ PHƯỚC TÍN THÀNH
Địa chỉ: 998 Trường Chinh, Cẩm Lệ