Công Ty TNHH Khai Lộc Đà Nẵng

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Khai Lộc Đà Nẵng

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty TNHH Khai Lộc Đà Nẵng hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Khai Lộc Đà Nẵng chuyên hoạt động trong lĩnh vực các sản phẩm băng dính, băng keo bao gồm: Băng keo trong, băng keo đục, băng keo OPP màu, băng keo giấy nhăn, băng keo hai mặt, băng keo Mousse hai mặt, băng keo Similly, băng keo OPP văn phòng phẩm, băng keo điện, ...