Công Ty TNHH Kéo Cước Hồng Hải

  • Công Ty TNHH Kéo Cước Hồng Hải

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty TNHH Kéo Cước Hồng Hải chuyên sản xuất kinh doanh sợi cước nhựa.

Công ty đang cần tuyển dụng: Kế toán tổng hợp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ: 01-03 Lương Ngọc Quyến, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0905638728

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN