Công Ty TNHH Kalhu

1 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY TNHH KALHU - Địa chỉ: 158 Lê Thanh Nghị, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Điện thoại: (+84) 5116.555677

- Fax: (+84) 5113.611543

- Mã số doanh nghiệp: 0401321018

- Email: kalhu@kahu.com.vn

- Website: www.kalhu.com.vn

- Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh và cung cấp các trang thiết bị y tế.