Công Ty TNHH Global

  • Công Ty TNHH Global

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Global là đối tác chiến lươc duy nhất về Marketing và giới thiệu khách hàng của các Tập đoàn lớn nhất trên thế giới, như: Safecap Investments Lid, Step By Step Services Limited, …tại các thị trường Đông Nam Á.
Định hướng Công ty: Là nhà môi giới hàng đầu tại thị trường Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN