Công Ty TNHH Giao Dịch Hàng Hóa MEX - DN

  • Công Ty TNHH Giao Dịch Hàng Hóa  MEX - DN

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH giao dịch hàng hóa MEX - DN là đối tác trong giao dịch hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam - Được Bộ Công Thương cấp phép giao dịch hàng hóa ( https://www.mxv.com.vn/ ) hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh hàng hóa.

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN