Công Ty TNHH Edutainment Việt Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty TNHH Edutainment Việt Nam là Doanh nghiệp hàng đầu đào tạo và cung cấp các giải pháp giúp cho doanh nghiệp. Sở hữu đội ngũ nhân sự vững mạnh, làm việc chủ động và hiệu quả, các kỹ năng quản lý nhân sự cho các cấp lãnh đạo, quản lý cấp trung và đào tạo cầm tay chỉ việc cho cấp thực thi nhằm góp phần tạo sự thành công cho đối tác và phát triển cộng đồng.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN