Công Ty TNHH DV & TM Hoàng Phúc

  • Công Ty TNHH DV & TM Hoàng Phúc

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH DV & TM Hoàng Phúc chuyên về Dịch vụ vệ sinh công nghiệp, mài và đánh bóng sàn bê tông và sàn đá… hàng đầu tại Miền trung. Nhằm mục tiêu tổ chức lại bộ máy nhân sự để thích ứng với nhu cầu phát triển và mở rộng thị trường ra toàn quốc.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

15 CÔNG VIỆC HẾT HẠN