Công ty TNHH Daikyo Ohta Clothing

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Daikyo Ohta Clothing là công ty vón đầu tư của Nhật, mới thành lập và sẽ đi vào hoạt động vào tháng 7/2019 Là công ty mới thành lập nên cơ hội nghề nghiệp và cơ hội thăng tiến cao Sếp là người Nhật, có thể làm việc trực tiếp với người Nhật để nâng cao trình độ

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN