Công ty TNHH CMIC Data Science Việt Nam

Tin Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH CMIC Data Science Việt Nam

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

0 CÔNG VIỆC ĐANG ĐÃ TẠM DỪNG

Công ty TNHH CMIC Data Science Việt Nam hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY
Công ty TNHH CMIC Data Việt Nam với 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập vào tháng 07 năm 2015. Ngành nghề chính của Công ty là cung cấp các dịch vụ hoạt động về quản lý dữ liệu lâm sàng và phân tích thống kê cho khách hàng. Mục đích của ngành nghề kinh doanh này là để đảm bảo tính minh bạch của các dữ liệu nghiên cứu lâm sàng liên quan tới việc phát triển và đánh giá hiệu quả của thuốc nhằm đẩy mạnh việc đưa thuốc ra thị trường càng nhanh càng tốt.