Công Ty TNHH Châu Đà

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty TNHH Châu Đà

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Hòa Cầm, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Ngành nghề kinh doanh: Chuyên mảng máy móc tự động hóa

Điện thoại: 0795 675 111

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

2 CÔNG VIỆC HẾT HẠN