Công ty TNHH BHNT Aviva Việt Nam

Tin Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH BHNT Aviva Việt Nam

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH BHNT Aviva Việt Nam hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY
Aviva Việt Nam thuộc Tập đoàn Aviva đến từ Anh Quốc  Aviva vào thị trường Việt Nam năm 2011 với tên VietinBank Aviva, đến 2017, mang tên Aviva Việt Nam ( viết tắt)  Aviva độc quyền phân phối Bảo hiểm nhân thọ tại Ngân hàng Vietinbank với thời hạn 18 năm