Công Ty TNHH Bảo Khánh

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Coogn Ty TNHH Bảo Khánh tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật viễn thông

Nộp hồ sơ trực tiếp tại: số 7 An Xuân, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.2481.597

 

2 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

0 CÔNG VIỆC HẾT HẠN