Công Ty TMDV - KT Trọng Nghĩa

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Trung Tâm Đào Tạo Lái xe Ô tô - Mô tô Trọng Nghĩa thuộc Công Ty TMDV - KT Trọng Nghĩa. Là trung tâm dạy lái xe ô tô mới thành lập, chuẩn bị ra hoạt động tại Đà Nẵng. Với đội ngũ giáo viên kinh nghiệm, chuyên nghiệm, hỗ trợ tốt nhất dành cho ứng viên khi học lái xe tại đây.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN