Công Ty Logistics Viettel Tại Đà Nẵng

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH MTV Logistics Viettel – thành viên của Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel – Tập đoàn viễn thông quân đội! Dựa trên nền phát triển của bưu chính với gần 20.000 CBCNV – số lượng điểm kinh doanh lên tới hơn 2000 điểm phủ song 63/63 tỉnh thành phố, tiếp cận với các KCN – các đường biên giới gắn kết giao thương, vận chuyển trong thời gian NHANH NHẤT có thể.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

4 CÔNG VIỆC HẾT HẠN