Công Ty Jracking

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty Jracking cần tuyển nam lao động phổ thông đứng máy máy hàn, máy cắt các loại.

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

0 CÔNG VIỆC HẾT HẠN