Công Ty Jracking

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty Jracking cần tuyển nam lao động phổ thông đứng máy máy hàn, máy cắt các loại.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN