Công Ty HB.VFX

  • Công Ty HB.VFX

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty HB.VFX là một công ty làm hiệu ứng phim, kỹ xảo điện ảnh tại Đà Nẵng và Tp Huế

Địa chỉ : 203 Ông Ích Khiêm, Phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

0 CÔNG VIỆC HẾT HẠN