Hotline: 0777519555 contact@vieclamdanang.vn

Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 3 - Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Tin Tuyển dụng việc làm Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 3 - Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 3 - Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 3 thuộc Tổng công ty Viễn thông MobiFone là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ thông tin - Phân phối và bán lẻ - Đa dịch vụ trên địa bàn các tỉnh thành Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định thuộc khu vực miền Trung, do nhu cầu phát triển kinh doanh cần tuyển các chức danh với yêu cầu cụ thể như sau: