Công Ty Đèn Cầy Phước Lộc

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty Đèn Cầy Phước Lộc tuyển dụng lao động phổ thông, công nhân làm đèn cầy. Công việc không yêu cầu bằng cấp, không cần kinh nghiệm.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN