Công ty CP Vạn Kiến Khang

Tin Tuyển dụng việc làm Công ty CP Vạn Kiến Khang

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

0 CÔNG VIỆC ĐANG ĐÃ TẠM DỪNG

Công ty CP Vạn Kiến Khang hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY
– Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật. – Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp. – Giám định thiệt hại để xác định trách nhiệm của hợp đồng bảo hiểm. – Giám định tình trạng của các công trình lân cận trước/trong/sau khi thi công. – Giám định tư pháp theo vụ việc, trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật. – Giám định đánh giá rủi ro để thu xếp bảo hiểm.