Công ty CP TM&DV Just TinTin ( Tin Tin Seafood Restaurant)

Công ty CP TM&DV Just TinTin ( Tin Tin Seafood Restaurant)

Địa Chỉ:
100 Đường Phạm Văn Đồng, An Hải, Sơn Trà, Đà Nẵng
Ngành nghề:
Nhà hàng / Khách sạn
Đã Đăng:
6 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công ty CP TM&DV Just TinTin ( Tin Tin Seafood Restaurant)

Giới thiệu công ty

Mục lục

100 Đường Phạm Văn Đồng, An Hải, Sơn Trà, Đà Nẵng